VÄLKOMMEN TILL HAGÖ KONSULT

40 års erfarenhet i branschen som VVS & VA Konsult!
0705-214357

beräkningar

Värmekamera mätningar för energisparuppdrag.
Energiberäkningar med VIP energy.

Besiktningsuppdrag

Entreprenad besiktningar.
OVK- Besiktning - Riksbehörighet K, Certifikat nr 0325/05.
CE-Märkning av installationer.

Projektering

Projektering VVS och VA för både kommunala och privata fastighetsbolag.
Projekterings arbete utförs i Auto-Cad programmet (Magi-Cad) för rör och ventilation.

Utredningar & teknisksamordnare

Teknisk samordningsansvar för total entreprenad för flertalet byggbolag. Energisparutredningar enligt energispardirektiv.

Om Hagö konsult

Hagö Konsult AB startades 1993 av mig, Jörgen Hagö.

Jag har en hög ambitionsnivå som VVS & VA konsult och arbetar med ett vidsynt begrepp inom inneklimatfrågor & miljö aspekter. Jag håller mig i spetsen av utvecklingen inom VVS & VA branschen och arbetar alltid efter kundens behov och önskemål. Detta har genom åren gett mig förmånen att samarbeta med beställare som värderat mina innovativa lösningar på problem. Och med mångårig erfarenhet och god kunskap och från tidigare projekt & uppdrag ser jag till att varje jobb håller en hög standard.

Varmt välkommen att kontakta mig vid eventuella frågor!

De flesta av mina kunder återfinns inom fastighetsbolag, kommuner och diverse industrier.

Kontakta mig genom att maila till jotte@hagokonsult eller ring till 0705214357.

VVS & Energi

Va & Vvs konsult malmö
Vvs konsult

Tidigare kunder

Min Vision

Visionen för Hagö konsult är att arbeta med de bästa i branschen och leverera smarta lösningar på stora problem. Enda sedan starten 1993 jag har lagt av tid för att fortsätta utbilda mig varje år. Det har gett mig en gedigen grund för att lösa även de svårlösta problemen inom branschen. 

svar på återkommande frågor jag får av kunder i rollen som VVS & VA konsult

1. Se till att högsta halt av de naturligt förekommande ämnena i luften är i huset

2. Se till att få en redovisning av de olika materialens emissionsegenskaper i huset

3. Använd endast lågemitterande material i huset

4. Se till att luftflödena tar hänsyn till material och personbelastning i huset

5. Se till att ventilationsanläggningen kan behovstyras enkelt, samt att det råder balans mellan till- och frånluftsflöden.

1. Fukt i konstruktionen

2. Brister i ventilation

3. obeprövade material

4. Brister i drift och underhåll

5. Felaktig användning av lokaler

6. Bristande rengöring

7. Brister i det termiska klimatet

Känslan av instängdhet och kvav luft – Svar: oftast inte en brist på ventilation utan en reaktion på hög inomhustemperatur,

Enklast lösning: öppna fönster 2 minuter alternativt sänka inomhustemperaturen.

Känslan av torr luft – Svar: Låg lufthalt i luften speciellt vanligt förekommande under vintertid.

Enklast lösning: Sänk luft flödena genom att minska fläktens hastighet.

Drag från fönster och dörrar – Svar: Vanligt märkbart under vintertid.

Enklast lösning: sänk frånluftsflöden samt kontrollera tätningslister i fönster och dörrar.

Senaste inlägg

Mannen bakom

Hagö Konsult startades 1993 av mig, Jörgen Hagö. Jag har en hög ambitionsnivå och arbetar med ett vidsynt begrepp inom inneklimatfrågor. Genom åren har jag haft förmånen att samarbeta med beställare

Kunden får bestämma

Jag har haft stor delaktighet vid planeringen och byggnationen av arkitekt Lars Asklunds visionära kontorshus Dragörkajen i Limhamn i Malmö. Lars Asklund är känd för sina

Boverket

På Boverkets sidor hittar du mycket värdefull information gällande samhällsplanering, frågor och svar kring ditt byggande och boende. Vad kan du göra i ditt boende,

Skissernas museum vann Kasper Salin priset 2017

Jag hade glädjen att vara med i Skissernas museums utveckling och byggnation 2015. Där stod jag för projektering av VVS för restaurangen, mötes- och utställningslokalerna.Projektet

Va & Vvs konsult malmö

Lansering av ny super hemsida!

För att överleva i en branschen i över 40 år är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Därför valde jag att anlita iMarketing för att

LKF samarbete

Jag har under flera år haft förmånen att arbeta med LKF. Jobbet har i stor del varit att jag har utfört ramhandlingar för totalentreprenad och

Malmö

Hagö Konsult är baserad i Malmö men är verksam i hela Skåne

Telefon

0705214357

Email

Info@hagokonsult.se