Du visar för närvarande Kunden får bestämma

Kunden får bestämma

Jag har haft stor delaktighet vid planeringen och byggnationen av arkitekt Lars Asklunds visionära kontorshus Dragörkajen i Limhamn i Malmö. Lars Asklund är känd för sina ambitiösa och profilstarka byggnader och efter många timmars konsultation var vi överens om att skapa ett hus, som Lars utryckte ”med nya djärva tekniska lösningar”. Målsättningen var att bygga ekologiskt, ekonomiskt och med låga driftskostnader. Huset är eluppvärmt med värmepumpar på taket, ett Daikin-system där man på varje våningsplan jämnar ut temperaturen mellan nord- och sydsidan.

En speciallösning är de öppningsbara tvåglasfönstren som tillåter rummen att följa utetemperaturen. Eftersom luften inomhus är torrare känns det ändå svalt och det sparar otroligt mycket energi, vilket har redan konstaterats efter den första, rekordvarma sommaren med huset i drift.

Huset är i likhet med flera tidigare Asklundprojekt baserat på en tung betongstomme med förmåga att lagra mycket av den solenergi som alstras under sommaren och som därmed gör huset värmetrögt. Och de stora ljusinsläppen från sydsidan når långt, långt in i huset.
Uppdragsgivare: arkitektkontoret Lars Asklund tillsammans med fastighetsbolaget Klövern, byggår: 2014